Fantastiske urter og planter – Mad, medicin med mere

Uden planter intet liv! På dette nye kursus hører vi om planternes fantastiske egenskaber i mange forskellige sammenhænge og på tværs af tid og sted. Nogle emner bliver belyst fra forskellige vinkler, så vi får udbygget og nuanceret vor viden, fx om lægeurter. Mød urteterapeut Rikke Goerlich, kendt fra TV2´serien Urt, som fortæller om de planter, vi kan samle til vort husapotek – både til indvortes og udvortes brug. Kostterapeut Mette Bie har fokus på, hvor stor betydning maden har for vor krop – både i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Etnobotaniker Jens Soelberg fortæller om sine rejser rundt i verden, hvor han lever hos naturfolk og skriver deres viden om planternes egenskaber ned. Professor Ole G. Mouritsen vil gøre os klogere på det kæmpe potentiale, der er i at bruge tang i køkkenet (og ja, tang er videnskabeligt set ikke planter, men alger). Haveterapeut Mia Ebsen vil med ord og billeder give os indblik i, hvad det er, terapihaver kan, og endelig vil Anemette Olesen fortælle om tro og overtro knyttet til planter. Vi skal naturligvis også ud i naturen omkring Brandbjerg og høre om de spiselige planter med Vild Mad-formidler Finn Lillethorp – og gerne have nogle med hjem til aftensmaden. En eftermiddag tager vi på tur, hvor vi bl.a. besøger lægeurtehaven på Øm Kloster og hører om kulturhistorien bag munkenes brug af planterne. Hertil kommer højskoleelementer som morgensamlinger, sangaften og andre aktiviteter – og mon ikke nogle af dem i denne uge står i planterigets tegn!

Kursusleder: Mette Felbo: Mette Felbo. Mette arbejder med de korte kurser på Brandbjerg Højskole. Arbejdet består i at være vært på forskellige kurser og i at udvikle nye tilbud. Kurset “De Fantastiske planter og Urter” er helt nyt og udspringer af Mettes egen store begejstring for emnet – lige fra den praktiske anvendelse af planterne i køkkenet til den kulturhistoriske viden om menneskers brug af planter gennem tiderne og rundt omkring i verden. Mette har en baggrund som arkæolog og har skrevet undervisningsmateriale og børnebøger om arkæologiske emner, bl.a. til den grønlandske folkeskole.

Medvirkende:
· Anemette Olesen: Anemette har arbejdet med planter i mange år, hun har skrevet en lang række bøger, fx kogebøger og havebøger, bøger om lægeplanter, hekseurter og gamle potteplanter. Hun er en erfaren foredragsholder og laver også kurser hjemme på Djursland, hvor hun har en stor urtehave.
· Mette Bie: Mette er ernæringsterapeut og interesserer sig meget for, hvordan kosten påvirker krop og psyke.
· Finn Lillethorp: Finn er naturvejleder ved Økolariet i Vejle, er uddannet hortonom og en del af Projekt Vild Mad, som er et samarbejde mellem en lang række personer og organisationer, bl.a. folkene bag Noma, Byhøst og Friluftsrådet.
· Jens Soelberg: Jens er biolog med speciale i etnobotanik og kurator ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi i København. Han indsamler viden om lægeplanter rundt omkring i verden for at sikre, at oplysningerne ikke går tabt og for at undersøge, om de kan bruges i moderne sygdomsbekæmpelse.
· Lene Mollerup: Middelalderarkæolog, leder af Øm Kloster Museum
· Mia Ebsen: Mia er uddannet terapihavedesigner fra Sveriges Lantbruksuniversitet og har taget diplomuddannelse i Social and Therapeutic Horticulture på Coventry University, England. Med en baggrund som sygeplejerske er hun meget optaget af at hjælpe mennesker, som lider af stress, udbrændthed og depression. Indehaver af firmaet Grönska.
· Ole G. Mouritsen: Ole er biolog, professor i gastrofysik, centerleder i Smag for Livet, som er et forsknings- og formidlingscenter med madens smag som omdrejningspunkt. Han er meget optaget af, hvordan mad smager og føles og har skrevet en række bøger om bl.a. tang, umami og sushi.
· Poul Kjær Lauridsen: Poul er lektor ved University College Lillebælt og en rutineret pianist og formidler af den danske sangskat.
· Rikke Goerlich: Rikke er urteterapeut og ejer af Urteskolen i Aarhus, hvor hun underviser i urtemedicin. Hun har bl.a. udgivet bogen Urt- din helbredende Have og været vært på DR2s serie om urter og lægeplanter.

Kursusprogram

Mandag d. 16.4: 11-12: Ankomst og indkvartering
13.00: Velkomst i foredragssalen: Præsentation af kurset og kursuslederen
13.15-15.15 Rikke Goerlich: Urt – din helbredende have. Rikke Goerlich fortæller om planter og urter i husapoteket og giver gode råd til indsamling og anvendelse. Hvilke stoffer indeholder planterne, og hvordan virker de? Som underviser i phytoterapi på Urteskolen i Aarhus arbejder Rikke med lægeplanter i en kombination af traditionel viden og moderne videnskab.
16-17.30: Præsentation af Brandbjerg Højskole: Vi hører om stedets historie, højskolen i dag og går tur rundt i husene og ud i parken med den tilhørende skov.
19.30-21: Sangaften med Poul Kjær Lauridsen: På vidende og underholdende vis introducerer Poul de sange, vi skal synge fra Højskolesangbogen.

Tirsdag d. 17.4.
8.30-9.00: Morgensamling – mød Brandbjergs køkken: Køkkenleder Yvonne Deleuran fortæller om de holdninger og værdier, der ligger bag Brandbjergs køkken. Kreativitet, fantasi og bevidsthed om råvarer og ressourceudnyttelse betyder meget for Yvonne.
9.15-11.15: Kostterapeut Mette Bie: Planterne vi spiser: Hvordan påvirker de vort helbred? Mette Bie fortæller om, hvorfor det er så vigtigt at spise rigtigt. Det handler om velbefindende, søvn, fordøjelse og forebyggelse af sygdomme. Mange sygdomme er symptomer på, at der er ubalance i kroppen. Ved at vælge den rigtige kost kan man rette op på disse ubalancer og derved dæmpe eller helt undgå symptomer. Mette fortæller om, hvilke planter og urter vi især har gavn af og giver smagsprøver undervejs.
14.00-17.00: På sanketur med Finn Lillethorp: Vilde planter er i de senere år stormet ind i de ypperste gourmetkøkkener, og der er udgivet en række bøger om emnet. Men naturen har også fungeret som nødreserve, når høsten slog fejl. Her har viden om fx spiselige rødder og bark været et spørgsmål om overlevelse. Finn vil starte med at fortælle om projekt Vild Mad, og derefter tager vi på tur ud i landskabet omkring Brandbjerg. Her er enge og skove, hvor Finn vil guide os til, hvilke planter og urter der kan indsamles til maden.
19.30-21: Lynhistorier: Kort med spørgsmål er omdrejningspunkt for lynhistorierne. Vi sidder i mindre grupper og fortæller med udgangspunkt i kortene små glimt fra vort liv. En underholdende og anderledes måde at lære hinanden at kende på.

Onsdag d. 18.4.
8.30-9.00: Morgensamling: Om Brandbjerg i dag: Hvad kan Brandbjerg – hvad vil Brandbjerg?
9.15-11.15: Ole G. Mouritsen: Tang i køkkenet: Tang har traditionelt set ikke været en del af menuen i den vestlige verden,men det er der mange gode grunde til at lave om på. Ole G. Mouritsen vil fortælle om vigtige indholdsstoffer som fx sporstoffer og mineraler, høst og dyrkning, anvendelse, kulturhistorie og inspiration fra andre lande, ikke mindst Japan hvor tang er en vigtig ingrediens. Og han har lovet at klæde Brandbjergs køkken på til en frokost i tangens tegn.
Kl. 14.00 Udflugt til Øm Klosters lægeurtehave: Vi kører i bus til Øm Kloster Museum, som ligger i det smukke landskab mellem Mossø og Julsø. Her anlagde cisterciensermunke i år 1172 et kloster, hvor de bl.a. drev hospital. Klosteret eksisterede frem til 1560. I 1561 blev det revet ned og stenene brugt til byggeriet af Skanderborg slot.  Fundamenterne er blevet fritlagt ved arkæologiske udgravninger, så man i dag kan se en fuldstændig plan over klosteret.
Museumsinspektør Lene Mollerup fortæller os om munkenes brug af lægeurter og klostrenes betydning som hospitaler i middelalderen.

Vi besøger urtehaven, hvor der findes ca. 80 forskellige kulturplanter, der i middelalderen blev brugt i hospitalet og husholdningen. Haven er anlagt i 1926 af apoteker Jens Lind og er dermed Danmarks ældste klosterhave. Jens Lind fik ideen til haven, fordi det viste sig, at der spirede bl.a. bulmeurt frem af jorden i forbindelse med arkæologiske udgravninger af ruinerne. I alt fandt Lind 13 arter af sådanne reliktplanter i området.
Vi skal også se Bryghaven, hvor der gror planter, der anvendtes til ølbrygning. I et dokument fra 1554 kan man læse, at klosteret havde eget bryggeri.
Til museet hører en udstilling af skeletter fra klosterets kirkegård. På knoglerne ser man spor af de sygdomme, som middelalderens mennesker var plaget af, som fx spedalskhed og gigt.
19.00 Friaften: Tid til afslapning, gåtur, familiebesøg eller uformel snak med de øvrige kursister.

Torsdag d. 19.4.
8.30-9.00: Morgensang ved skolens musiklærer
9.15- 11.15: Haveterapeut Mia Ebsen: Terapihaver: Mia Ebsen fortæller om begrebet terapihaver. Hvordan anlægger man en have, der virker helbredende på fx udbrændthed og stress, og som støtter og stimulerer mennesket til bedre helbred og øget velvære? Hvad er den videnskabelige baggrund, hvorfor virker det at opholde sig i haver, som er specialdesignet til formålet? Mia har bl.a. erfaring med at anlægge haver for plejecentre for demensramte og legepladser for børnehaver med henblik på bedre trivsel og mere udeliv.
14.00- 16.00 Jens Soelberg: Med etnobotanikeren på arbejde: Som etnobotaniker har Jens Soelberg rejst til fjerne egne og indsamlet viden om, hvordan planter traditionelt har været brugt til medicin. Meget af denne viden er i fare for at gå tabt i takt med, at den moderne, vestlige livsstil vinder frem. Jens har bl.a. rejst i Pamirområdet i Afghanistan for at indsamle planter og overleveret viden om, hvordan de bliver brugt. Efter hjemkomsten skrev han en bog på engelsk og det lokale stammesprog om 77 af de planter han havde undersøgt, så den indsamlede viden blev sikret og givet tilbage.
I forbindelse med 100-året for salget af de Dansk-Vestindiske øer deltog Jens i et projekt, hvor han undersøgte traditionel brug af lægeplanter på Guldkysten i Vestafrika og på St. Croix for at finde ud af, hvilken viden om planternes egenskaber, slaverne bragte med sig fra deres hjemlande. I forbindelse med en udstilling i 2017 undersøgte Jens en række af de planter, som findes på Botanisk Museum, indsamlet af læger og apotekere for flere hundrede år siden. Han fandt indholdsstoffer, som stadig var virksomme, bl.a. i forbindelse med sårheling. Det er vigtig ny viden, ikke mindst i forbindelse med behandling af kroniske sår, der opstår som en følge af diabetes 2.
16.30-17.30: Festforberedelse: Vi henter bordpynt i park og eng og dækker bordene smukt til aftenens festmiddag.
Kl. 19: Festmiddag

Fredag d. 20.4.
8.30-9.00: Udtjekning af værelser
9.30-11.15: Anemette Olesen: Planter i tro og overtro: Anemette Olesen har undersøgt, hvordan man tidligere har tillagt planterne en masse egenskaber, som var knyttet til gode og onde kræfter. I dag kan videnskaben analysere kemiske indholdsstoffer. Tidligere var det planternes udseende, lugt m.m., som havde betydning for, hvad man brugte dem til. Man taler om ’signaturlæren’: Hvis en plante fx havde form som et bestemt organ, så man det som et fingerpeg fra Gud om, at planten kunne bruges til behandling af pågældende organ. Planterne blev også brugt til at tage varsler og som ingrediens i magiske sammenhænge.
11.15-12: Evaluering og ideer til næste års program
13.00: Farvel og tak for denne gang

Hver dag er der dejlig varieret morgenmad fra 7.45-8.30. Lækker frokostbuffet kl. 12.00 (med mindre vi er på heldagstur, hvor der laves madpakker om morgenen) samt dejlig aftensmad kl. 18.00. Brandbjergs køkken har bronzemærket i økologi og arbejder hver dag på at overraske og inspirere til gode spiseoplevelser.

Der tages forbehold for ændringer – vi er ikke herre over hverken vind, vejr eller den menneskelige faktor, og derfor kan det blive nødvendigt at foretage justeringer. Det endelige program fremsendes ca. 14 dage inden kursusstart.

Kursusperioder og priser

5 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.350 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 4.750 ,-

Kurset foregår i dagene
Mandag d. 28. maj- fredag d. 1.juni  (Uge 22)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk