Slægtsforskning på herregården (uge 15)

Kom med til en spændende uge med slægtsforskning! Ugen vil byde på spændende foredrag, som vil lære os at finde oplysninger om vore aner. Foredragene vil handle om, hvad vi kan finde om vore aner i kilderne, hvorfor havde man faddere, hvem var jordemødrene, og hvad var kirkekoner. Vi skal skrive erindringer og lære at skrive slægtens historie. Vi skal høre om, hvad vi kan finde i amtsarkiverne om separation, skilsmisse, navneforandringer, børn født udenfor ægteskab, skifter og ejendomshistorie mm. – samt om hvordan livet i præstegården var efter reformationen. Vi skal på en spændende tur til den jyske hede, hvor vi skal høre om de første kartoffeltyskere, og så skal vi høre om tidens betydning, og hvorfor vi danskere er så vilde med historie. Medbring egen PC til en dagsworkshop om at skrive slægtens historier eller erindringer. Om aftenen laver vi slægtsundersøgelser og hjælper hinanden med at finde det, vi ikke selv kan finde. Mød nye relationer på kurset med kursister, der har været med før, og nye der er kommet til. I workshoppene hjælper vi også hinanden med at finde det, vi ikke selv kan finde.

Kurset afholdes i samarbejde med Gitte B. Høstbo, BA i Historie og genealog

Kursusleder:

Charlotte Zeberg Johnsen, ansat på Brandbjerg Højskole

 

Medvirkende:

· Gitte Bergendorff Høstbo, Kulturformidler og BA i Historie, genealog, kursusleder.

· Torben Albret Kristensen cand.mag., slægtsforsker, underviser, mm.

· Erik Kann, cand.mag. i historie

· Marie Østergaard Knudsen, Cand.mag. i litteraturvidenskab og forfatter.

· Jens Rasmussen, Fhv. Hospitalspræst og PH.D

· Leo Winther, Landsarkivet Aabenraa

· Axel Kramer, Formand for Kartoffeltyskerne på Alheden.

· Simon Kratholm Ankjørgaard, Journalist, forfatter og moderator, Cand.scient.soc., Historie og Internationale Udviklingsstudier.

· Poul Duedahl lektor i historie ved Aalborg Universitet.

Kursusprogram

Søndag den 8. april
Kl. 15.30-16.15: Ankomst
Kl. 16.30: Rundvisning på skolen og Brandbjergs Historie. V/ Charlotte Zeberg – Kursusvært. Vi går en tur på skolen, i parken og kigger ned i herregården, hvor vi hører om Brandbjergs historie og den tragiske fortælling om den grå dame.
Kl. 19.30-21.00: Kaffe i Sofasalonen: Vi lærer hinanden at kende v/ Gitte Bergendorff: Hvem er vi? Hvorfor synes vi, at slægtsforskning er så spændende? Vi hører hinandens slægtshistorier.

Mandag den 9.  april
Kl. 8.30-9.00: Morgensamling
Kl. 9.30-11.30: Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner. V/ Torben Albret Kristensen: Som slægtsforskere støder vi uvægerligt på et hav af børnefødsler gennem tiderne, men hvordan har vores formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og ritualer har de skullet forholde sig til? Disse spørgsmål søger Torben Albert for at besvare i dette foredrag, hvor han også sætter særligt fokus på jordemødrene: Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan møde dem i kilderne.
Kl. 14.00-16.00: Adoption, plejebørn, faderskabssager ved Erik Kann: Amternes arkiver er rene guldgruber for slægtsforskere. Amtmandens embedsopgaver var omfattende, og alle slægtsforskere vil med stor sandsynlighed på et eller andet tidspunkt få brug for hans arkiver: Her findes sager om separation og skilsmisse, om navneforandringer, om alimentationsbidrag til børn født uden for ægteskab, skiftesager og meget, meget mere. Gennemgangen understøttes af et væld af konkrete, praktiske eksempler, som kan hjælpe dig til at finde oplysninger om dine aner.
Kl. 19.00 – 20.00: Workshop i Skolestuen på Herregården / egen tid
Kl. 20.00-21.00: Kaffe i Herregården

Tirsdag den 10. April.
Kl. 8.30-9.00: Morgensamling
Kl. 9.30-11.30: Skriv din slægtshistorie eller dine erindringer v/ Marie Østergaard Knudsen: Giv dine slægtninge liv. Find redskaberne til at skrive om dine familiemedlemmer. Researchen kan foregå på mange måder og bringe dig nye steder hen.Tips og råd til hvordan du kommer fra få oplysninger til hele tekster. Det vigtigste er at finde den eller de personer i din slægt, som du selv har sympati for og interesse i. Det er de gode historier, vi er på jagt efter. Vi gennemgår grundprincipperne for gode historiske tekster.
Kl. 14.00-16.00: Skriv din slægtshistorie eller dine erindringer V/ Marie Østergaard Knudsen: Det har stor betydning at skrive sine erindringer. Det skaber glæde hos børn, børnebørn og i vore omgivelser. Men det skaber også stor værdi for os selv. Dét at skrive om sit liv rækker både bagud i tiden og peger frem mod det liv, der skal leves. Det gode råd er: Skriv ikke alt, du kan huske, men det, du ikke kan glemme. Sæt dig et overskueligt mål og beslut dig for at skrive. Råd og tips til, hvordan man kan gribe sine erindringer an.
Kl. 19.00-20.00: Big Band  i foredragssalen
Kl. 20.00-21.00: Kaffe i Herregården

Onsdag den 11. April
Kl. 8.30-9.00: Morgensamling
Kl. 9.30-11.30: Den lutherske præstegårdskultur på Fyn siden reformationen og Præstegårdsliv siden reformationen v/ Jens Rasmussen: Præstegårde har eksisteret siden 1100-tallet. Med reformationen i Danmark 1536 blev cølibatets ugifte stand ophævet, og hustruer og børn rykkede ind i præstegårdene. Livet i præstegården var præget af familien. Ægteskabet blev sat højt af Martin Luther – og denne holdning har siden været afgørende for præstestandens familieliv. 

Præsten fik mange besøg i præstegården fra beboere i sognet. I 1800-tallet drejede besøgene sig også om praktiske formål (skole- og fattigforhold), hvilket folkeliggjorde præstegården. Studereværelset ændrede i flere henseender karakter til præstekontor. Mange fynske præsteembeders tyngende gæld betød hårde vilkår for præstefamilier. Jens fortæller i dette foredrag om fortidens fynske præster og deres præstegårdsliv.
Kl. 14.00 – 16.00: Skifter og ejendomshistorie ved Leo Winther: Der gives en grundig gennemgang af de forskellige perioders registreringsmåder. Formålet er at give inspiration til, hvordan man kan komme i gang med ejendomshistorie i Sønderjylland. Oplægget skal gøre deltagerne klædt på til selv at lave ejendomshistorie i Sønderjylland.
Kl. 19.00 – 20.00: Workshop i Skolestuen på Herregården / egen tid.
Kl. 20.00-21.00: Kaffe i Herregården

Torsdag den 12. April
Kl. 8.30-9.00: Morgensamling
Kl. 9.30-17.00 Heldagstur: Besøge Museet for kartoffeltyskerne på Heden i Grønhøj med Axel Kramer, Formand for kartoffeltyskerne på Alheden.
En dag på heden. Vi starter ved kartoffeltyskernes kirke i Frederiks fra 1766 og hører lidt om kirkens historie og ser mindestenen for kartoffeltyskerne. Efter en tur ad små veje, hvor vi passerer kartoffeltyskernes første beboelser, er der ophold på Kongenshus mindepark med de mange mindesten og Mindedalen til ære for hedens opdyrkere. Turen slutter ved Grønhøj kro med kartoffeltyskernes museum med den nye mindesten fra 2016. Mulighed for at besøge kroens Morten Korch-museum. Vi drikker formiddagskaffe og spiser vores medbragte madpakker på turen. Vi slutter af med kaffe og kage på Grønhøj kro, før turen går mod Højskolen igen.
Kl. 19.00 – 20.00: Workshop i Skolestuen på Herregården / egen tid.
Kl. 20.00-21.00: Kaffe i Herregården

Fredag den 13. April
Kl. 8.30-9.00: Morgensamling
Kl. 9.30-11.30: Bliv klogere på danskernes historieforbrug v/ Simon Kratholm Ankjørgaard: Bliver danskerne mere eller mindre historiebevidste? Og hvilke historiske perioder interesserer danskerne mest? Hvordan ser det egentlig ud med besøgstallet på museerne? Med læserne af de historiske tidsskrifter? Og hvordan er det nu med de der sociale medier? Hvad kan de egentlig bruges til? Simon Kratholm Ankjærgaard tager jer igennem en tour de force i tal og tendenser og tager pulsen på vores historieforbrug anno 2018.
Kl. 14.00-16.00: Gudhjemtid V/ Poul Duedahl: Danskerne tjekker i gennemsnit uret 18 gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med. Skoletider, spisetider og sengetider – og man skulle jo helst heller ikke komme for sent på arbejde. Forudsætningen for at indgå aftaler er, at vi alle har den samme tidsforståelse. I Danmark har vi fulgt det samme klokkeslæt siden den 1. januar 1894. Da gjorde man op med ideen om, at hver landsby havde sin egen lokale tid styret af solens gang over himlen, og universaltiden – der her i landet følger lokaltiden på Bornholm – gjorde landet til en del af en verden med tidszoner. Lige siden har de samme timer, minutter og sekunder været den afgørende målestok i en verden besat af tid. Foredraget fortæller om tidsopfattelsens danmarkshistorie – fra den første introduktion af uret og frem til i dag og bygger på første bind i den serie, ’100 danmarkshistorier’, som udkommer på Aarhus Universitetsforlag i de næste syv år. Tag med på en spændende tidsrejse.
Kl.19.00 Festmiddag og kaffe

Lørdag den 14. April
9.00: Morgensamling
Derefter afrejse.

Kursusperioder og priser

7 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 4.750 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 5.150 ,-

Kurset foregår i dagene
Søndag d. 8. – lørdag d. 14. april 2018 (uge 15)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk