Skab resten af dit liv

Skab resten af dit liv

Et liv skal leves i længden – men også i bredden: Bliv udfordret og afklaret, lær dig selv bedre at kende, vær bevidst om de ændringer der kommer og få det bedste ud af din tredje alder. Skab overblik over og få svar på spørgsmål om pension og økonomi.  Kurset indeholder en god kombination af workshops og oplæg til inspiration for det liv, der ligger efter arbejdsmarkedet. Alt sammen pakket godt ind i morgensang, god mad, højskolehygge, fællesskab og en dejlig festaften. Det er tilrettelagt, så også ægtefæller vil have stort udbytte af at deltage.

Kursusleder: Mette Felbo

 

Medvirkende:

Kis Østergaard, tidl. Højskolelærer på Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole

Flemming Madsen, HR-Chef Vejle Kommune

Lise Flensburg, Master i Positiv Psykologi

Poul Kjær Lauridsen, Musiklærer på UCL Lillebælt

Lars Pedersen, Vandrer og foredragsholder

Villy Nielsen, Formand for centerrådet Egetoft, pensionist og tidl. Skoleleder på Egtved Skole

Søren Vester, Pensionsrådgiver PFA pension.

Kursusprogram:

 

Mandag d. 12.11.

11-12: Ankomst og indkvartering

12.15-13.00: Frokost

13.00: Velkomst og Rundvisning på Brandbjerg Højskole

Kursuslederen byder velkommen og fortæller om ideen bag kurset og ugens indhold. Vi får en rundvisning på højskolen og parken og kikker ned i naturskoven, der hører til højskolen.

14.30-15.00: Hvem er vi? Introduktion til kursets deltagere

15.30-17.00: Livet det er livet værd

Tidl. Højskolelærer Kis Østergaard fortæller om et aktivt seniorliv, hvordan man holder sig i gang og får et langt og sundt seniorliv.

16.30-18: Fri

18-19: Aftensmad

19.30-21: Sangaften

Seminarielærer Poul Kjær Lauridsen har udvalgt en række sange, som tager udgangspunkt i historiske emner. Poul spiller klaver og kommenterer på vidende og underholdende vis sangene, vi skal synge sammen.

21-22: Aftenkaffe

 

Tirsdag d. 13.11.

7.45-8.30: Morgenmad

8.30-9.00: Morgensamling – mød Brandbjergs køkken

Køkkenleder Yvonne Deleuran fortæller om de holdninger og værdier der ligger bag Brandbjergs køkken.

9.15-11: Livshjulet og biografiarbejde v. Hr-Chef Flemming Madsen

Flemming introducerer til formiddagens program, samt til den overordnede ramme for de 2 formiddage. Der arbejdes både i grupper med biografier og individuelt med livshjulet. Der er både fokus på de ting der har styrket en og de ting der måske har været mere udfordrende.

12.15-13.00: Frokost

13.00-14.30 gåtur i Brandbjerg Sønderskov

Her er mulighed for at få luftet benene efter en god frokost og samtidig blive introduceret til et af Danmarks skønneste naturområdet – Grejsdalen.

15-17.00: Alderdom er ingen dom v. Lise Flensburg

Lise Lægger op til debat om synet på ældre og hvordan man selv kan påvirke sit liv i retning af ” den gode seniortilværelse”. Ældre er blevet mere fokuserede på alderdommens muligheder og afslutningsårene skulle nødig blive en trist slutfase. Kunsten er at finde aktiviteter der øger de mentale ressourcer så mennesker bliver mere åbne og modtagelige. Er leg f.eks kun noget for børn?  Mange syge mennesker føler sig sunde og mange sunde mennesker føler sig syge- hvordan hænger det sammen?Hvad vil det egentlig sige at føle sig sund og i trivsel og hvordan mon den enkeltes hjerne spiller ind her? Foredraget giver forhåbentlig ny energi og vækker din nysgerrighed.

18-19: Aftensmad

19.30-21: Højskoleaften

Indholdet varierer, er fælles for alle ugens kursister og bliver annonceret snarest muligt.

21-22: Aftenkaffe

Onsdag d. 14.11.

7.45-8.30: Morgenmad

8.30-9.00: Morgensamling: Om Brandbjerg i dag.

9.00: Fremtiden

Flemming sætter denne morgen fokus på hvad det er for et liv man ønske, når man ikke længere er arbejdsramt ca. 37 timer om ugen. Metoderne fra dagen før tages med ind over.

12.15-13.00:  Frokost

 

13.15: Afgang til Egtved frivillig og aktivitetscenter Egetoft.

Formand for centerrådet, pensionist og tidl. skoleleder Villy Nielsen fortæller om Egetoft og de muligheder de frivillige er med til at skabe. Egetofts vision er at være et hus, der sætter det enkelte menneske i centrum. Et hus, hvor livsglæde og livskvalitet er i højsædet. Et hus, med oplevelse der aktiverer hjerne og krop. Et hus, der giver positive fællesskaber. Et hus, hvor kommunens efterlønsmodtagere og pensionister har lyst til at komme. Et hus, hvor borgere, medarbejdere og frivillige arbejder sammen om at gøre Egetoft til et attraktivt sted at udfolde aktiviteter og træning – indendørs som udendørs. Et hus, hvor der fortsat er plads til de, der har brug for hjælp.

16-17.30: Jelling Bryghus

Vi slutter eftermiddagens udflugt af med et besøg på det lokale bryghus. Jelling Bryghus brygger øl der lægger sig op af historien omkring Harald Blåtand og Gorm den Gamle i Jelling. Der fortælles både om brygmetoder og relationen til historien. Det er Bjarne Andersen der er pensionist viser os rundt og fortæller om hvordan han bruger sit liv som frivillig efter endt arbejdsliv.

17.45: Hjemkomst til Brandbjerg

18-19: Aftensmad

19: Friaften

Tid til afslapning, familiebesøg, eller uformel snak med de øvrige kursister.

21-22: Aftenkaffe

 

Torsdag d. 15.11.

7.45-8.30: Morgenmad

8.30-9.00: Morgensang

9.15-12.00 Økonomi og Pension

Konsulent fra PFA-pension kommer og fortæller hvad man skal have styr på inden man kan lægge arbejdstøjet på hylden. Der kigges både overordnet, men der vil også være mulighed for at komme med individuelle spørgsmål.

 

12.15-13.00: Frokost

13.30-16.00: TBA

16.00-17.00: festforberedelse – vi ordner borde og pynter fint op til aftenens festmiddag

Kl. 19: Festmiddag

Kl. 21-22: Aftenkaffe

 

Fredag d. 16.11.
7.45-8.30: Morgenmad

8.30-9.00: Udtjekning af værelser.

9.15-11.30 Caminoen – en rejse for livet v/ Lars Pedersen

Lars fortæller om hvordan vandring kunne være et aktivt element i et aktivt seniorliv. Lars tager os med på en visuel og malerisk tur på Caminoen, med alle de udfordringer en sådan pilgrimsrejse indebærer.

10.15-12: Evaluering og ønsker til næste års program

12.15-13.00: Frokost

13: Farvel og tak for denne gang

 

-Ret til ændringer forbeholdes!

Kursusperioder og priser

5 dages kursus
Dobbeltværelse*: kr. 5.250 ,-
Enkeltværelse*:    kr. 5.650 ,-

Kurset foregår i dagene
5. – 9. februar 2018 (uge 6) og
Mandag d. 12. – fredag d. 16. november 2018 (uge 46)

Indkvartering

Du bliver indkvarteret i enten dobbelt eller enkeltværelse, alt efter ønske. Alle værelser har eget toilet og bad. Deltager du sammen med andre kursister og ønsker værelse sammen med eller ved siden af, skal dette oplyses til skolen inden ankomst.

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail få dage efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mail adresse. Endeligt program modtages pr. mail eller pr. post ca. 2 uger før kursusstart. Ved afbud før 14 dage frafalder der et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart mistes hele kursusgebyret.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Brandbjerg Højskole på 75 87 15 00 eller bh@brandbjerg.dk