Bestyrelsen

Repræsentantskabet og Bestyrelsen

På Brandbjerg har vi et stærkt repræsentantskab bestående af en mangfoldig forsamling af visionære og ressourcestærke personer med meget forskellige erfaringer og kompetencer.

På det ene af 2 årlige møder, vælges medlemmer fra repræsentantskabet til Brandbjerg Højskoles bestyrelse. Her skal 6 repræsentantskabsmedlemmer arbejde sammen med 2 repræsentanter fra Elevforeningen og 1 repræsentant fra foreningen Brandbjerg Højskoles Venner. Herudover deltager repræsentanter fra ledelsen og personalet i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Tryk på knapperne for at vælge repræsentantskabet eller bestyrelsen

Ole Nørgaard Andersen

Direktør (Emeritus), Håndværksrådet. Formand for bestyrelsen 

” Har indtil 2008 været ejer af og direktør for Nama A/S, en maskinfabrik med 35 – 40 ansatte beliggende i Nørre Snede, mellem 30 og 50 % af omsætningen blev solgt på eksport. Er i dag aktiv i bestyrelser og med investering. Har gennem tiden været aktiv i organisations og uddannelsesverdenen herunder
formand for Teknisk Skole i Horsens i en ca. tiårig periode.”

Ove Pedersen

Erhvervschef (Emeritus) Den Jyske Sparekasse. Næstformand for bestyrelsen 

“Har været ansat i pengeinstitut i 45 år. Danske bank i 36 år og Den Jyske Sparekasse i
9 år.

Er nu på pension hvor jeg beskæftiger mig med bestyrelsesarbejde i 3 forskellige virksomheder ud over at være næstformand og forretningsudvalgsmedlem for Brandbjerg Højskole.

Jeg driver idag mit eget IT firma med rådgivning og undervisning indenfor brugen af PC, Ipad, IPhone, samt tilbyder mine kunder at løse deres hardware og softwareproblemer.”

Ane Liebing Grøngaard

Kommunikationschef, HEART Herning

“En kommunikationsnørd, der arbejder med politik, kunst og en seriøs bæredygtig omstilling. Brænder (blandt andet) for at nytænke højskolernes rolle i omstillingen til et grønt og bæredygtigt Danmark og ser Brandbjerg som et fremragende eksempel på et sted, der tænker i eksperimenter og ønsker at udvikle højskole- og andelsbevægelsen til en version 2.0. Har efterhånden en del erfaring med bestyrelsesarbejde, ledelse og organisering af frivillige og har det sidste halvandet år arbejdet benhårdt for at starte et nyt parti Alternativet. Arbejder til dagligt med alle former for kommunikation; sociale og digitale medier, annoncering, branding, kampagner, loyalitetsprogrammer, web mm.”

Asser Amdissen

Direktør, George Stage

“Jeg er historiker og har arbejdet som museumsinspektør, museumsleder,
højskoleforstander, selvstændig konsulent og i øjeblikket som direktør for fonden bag
skoleskibet Georg Stage.
Jeg er god til tre ting. Jeg har haft succes med at vende gode virksomheder med støvet ry og gøre dem
aktuelle. Jeg er en god historiefortæller, som kan samle mange informationer i meningsfulde
helheder. Jeg kender rigtigt mange mennesker, som laver rigtigt mange forskellige ting.
Jeg har en fortid i bestyrelserne for interesseorganisationer, en stor fond og forskellige
andre steder. Sagt kort, så er jeg en økonominørd med ledelse i blodet og med klassiske humanistiske
værdier.”

Hanne Hautop

Rektor, Rosborg Gymnasium 

“Jeg er rektor ved Rosborg Gymansium & HF – en stilling jeg har haft siden 1. maj 2015. Tidligere var jeg i 7 år national talentchef og leder af Mærsk Mc-Kinney Møller videncenter i Sorø. Jeg har i mange år arbejdet nytænkende og vedholdende med talentudvikling i det danske uddannelsessystem. Tidligere har jeg stået i spidsen for indførelsen af studieretningsgymnasiet og almen studieforberedelse.

Jeg er cand. scient. i matematik og fysik fra Aarhus Universitet og har læst filosofi i Tyskland. Jeg har 13 års erfaring som gymnasielærer og har været medforfatter på flere lærebøger. Jeg har siddet i en række politisk udpegede arbejdsgrupper med fokus på uddannelsesområdet og er en kendt debatør , ordstyre. ”

Leo Komischke-Konnerup

Chefkonsulent UC Syddanmark

“Født 1960. Bor i Broager i Sønderborg kommune. Jeg er oprindeligt læreruddannet fra Tønder Statsseminarium 1983. Var derefter lærer og leder ved frie skoler, folkeskoler og sociale døgninstitutioner i 20 år. kandidatstudium ved Århus Universitet og adjunkt/lektor ved læreruddannelsen og senere videncenterleder i Videncenter for Almen pædagogik og formidling ved UC Syd. Er nu ansat som chefkonsulent og ph.d.-studerendeved UC Syds afdeling for udvikling og forskning. Er optaget af de frie skoler i Danmark og deres pædagogiske og politiske opgave.”

Henrik Skov

Repræsentant fra Brandbjerg Højskoles Venner

Andrea Aasholm

Repræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening

Tidligere elev på Brandbjerg Højskole. Uddannet Kaos Pilot fra 2015, hvor Andrea har arbejdet som en nyskabelse konsulent på et projekt, der har til formål at gøre unge læger bliver drivkraften for innovation på University Hospital i Århus.

Lau Andreassen

Repræsentant for Brandbjerg Højskoles Elevforening

Tidligere elev på Brandbjerg Højskole